Construcció

Fulgencio Villar SL som una empresa constructora amb dilatada experiència en edificació d’obra nova, obra civil, obra industrial, rehabilitació i reformes d’edificis i restauració d’edificis catalogats.

Compromesos al servei dels clients, executem les obres en els terminis convinguts d’acord amb els nivells de qualitat establerts i amb estricta observància de la normativa legal constructiva i ambiental.