L’empresa

 

Fulgencio Villar SL és una empresa familiar legalment constituïda amb més de 35 anys d’experiència en el sector de la construcció. Va néixer a Reus l’any 1982, mantenint des dels seus inicis la seva seu social al Carrer Sant Carles i Sant Josep 4-6 de Reus.

A llarg d’aquests anys ha desenvolupat diferents projectes, tant de caràcter privat com de caràcter públic, en prestació de serveis de Construcció, Rehabilitació, Restauració, Manteniment i Reformes i també d’execució de projectes propis o per a tercers, d’edificacions de nova construcció, que han permès la seva continuïtat i creixement.

Busquem sempre la màxima qualitat i eficiència en el treball realitzat per tot el nostre personal, un equip humà degudament format segons el seu àmbit de treball, satisfet i implicat amb l’empresa. Aquest equip humà és el nostre principal actiu.

En totes les nostres intervencions assumim i actuem amb el compromís constant d’oferir la millor qualitat i la màxima eficiència i competitivitat, treballant amb responsabilitat sobre el Medi Ambient, la Seguretat i la Salut.

Fulgencio Villar SL té com a objectiu que els seus clients actuals i potencials la identifiquin com una empresa competitiva que ofereix una gran qualitat en les tasques que executa en les diferents àrees d’actuació, aconseguint així ésser una Empresa reconeguda en l’àmbit local, provincial i autonòmic.

Figura inscrita en el Registre d’Empreses Acreditades del Sector de la Construcció de Catalunya (R.E.A.) i en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (R.E.L.I.) de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

 

ELS NOSTRES VALORS

Equip humà degudament format, satisfet i compromès amb l’empresa.
Estructura organitzativa familiar i qualificada.
Clients plenament satisfets amb el desenvolupament del nostre treball.
Qualitat, eficiència i competitivitat en cadascuna de les tasques encomanades.
Orientació i fidelització.
Establiment de relacions comercials duradores amb Industrials i Proveïdors qualificats i de confiança.
Responsabilitat amb el Medi Ambient, la Seguretat i la Salut en el treball.

 

 

CLASSIFICACIONS EMPRESARIALS

Certificat de Classificació Empresarial. Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Generalitat de Catalunya.

Clasificación de Contratistas. Ministerio de Hacienda y de las Administraciones Públicas.

Clasificación de Contratistas. Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Ministerio de Hacienda y de las Administraciones Públicas.